Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

Činnost jednoty od jejího založení

Myšlenka založit jednotu Sokolskou v Husinci pochází z jednoty Vodňanské, jejíž tehdejší starosta Josef Šíp se zasadil o to, aby v rodišti Husově byl položen základ jednotě Sokolské. Výzvy této bylo uposlechnuto občany husineckými počátkem roku 1894.

 

 

Ustavující schůze konána dne 9. června 1894. Tehdy se přihlásilo 33 členů. Ustavující valná hromada konána dne 5.srpna téhož roku.

Starostou nové jednoty zvolen Antonín Knops, náměstkem Emil Šebele, jednatelem Antonín Zelinka a náčelníkem Josef Hajný. Do konce roku vzrostl počet členstva na 39. Odbývalo se celkem 5 schůzí výboru, cvičícího členstva bylo poměrně málo, cvičilo se jednou týdně.

1889   Zakoupen spolkový prapor za 60 zlatých. Prvním praporečníkem byl zvolen Cyril Mík a Cyril Brodl. Dne 22. května se konal výlet župy Husovy do našeho místa. Při něm byl rozvinut prapor jednoty před Husovým domem.

 

 
Copyright 2012 ® TJ Slavoj Husinec